RomânăEnglish

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

 

CERETEU, I. Tipărituri nemţene din secolul XIX în Basarabia. TYRAGETIA. Serie nouă, vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, p. 123-138. ISSN 1857-0240.

FELEA, Alina. Domnul între ideal şi real. Reprezentările cronicarilor despre domnii Ţării Moldovei (mijlocul sec. XVII - mijlocul sec. XVIII ). TYRAGETIA Serie nouă, vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, 31-38 ISSN 1857-0240.

ZABOLOTNAIA, Lilia. Regenţă, putere şi domnie la feminine (sec. XIV-XVII). TYRAGETIA. Serie nouă. Vol. III [XVIII], 2009, nr. 2, 67-79. ISSN 1857-0240.

 

Reviste categoria C:

AGACHI, A.; MOLDOVAN, Lidia. Mihalcea HÂNCU – boier şi dregător al Ţării Moldovei şi ctitor de mănăstire. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3. 100-114. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Locul reprezentanţilor micilor neamuri boiereşti în sistemul administrativ Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (ţinuturile Lăpuşna, Orhei şi Soroca). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 23-36. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Neamul Năculeştilor în Ţara Moldovei în secolul XVII-începutul secolului XVI. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 32-47.

BÎRLĂDEANU, V. Memorie colectivă şi practicile memoriei în Republica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 22-31.

BÎRLĂDEANU, V. COJOCARI, Ludmila. Noi proiecte de construţie a naţiuniiî în sud-estul şi estul Europei: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova, şi Muntenegru. O abordare comparativă. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 229-234 ISSN 1857-2022.

BÎRLĂDEANU, V. ZABOLOTNAIA, Lilia. FELEA, Alina. A V-a Reuniune a directorilor Institutelor de Istorie din CSI “Statutul juridic al republicilor sovietice: general şi particular”. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 253-257. ISSN 1857-2022.

CANDU, T. Documente privitoare la cioclii din Moldova Pruto-Nistreană (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1 (77), 69-77.

CANDU, T. Consideraţii privind administraţia în Ţara Moldovei în epoca medievală. Serdăria de Orhei-Lăpuşna. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 14-22. ISSN 1857-2022

CERETEU, I. Circulaţie de carte şi schimb de valori în Ţara Moldovei în secolele XVII - XIX. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 66-84. ISSN 1875-2022.

CERNENCHI, E. MELINTE V. Unele aspecte din istoria creării instituţiilor autoadministrării locale în Chişinău (1812-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 215-224. ISSN 1857-2022.

CIOBANU, T. Un izvod de moşii din Basarabia întocmit în februarie 1814. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 186-204. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. Conştiinţă istorică, identitate de stat şi identitate etnoculturală în Republica Moldova (reînnodarea firului istoriei şi păşirea în modernitate). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 2 (13), Chişinău, 62-65.

COJOCARU, Gh. Rolul jucat de organizaţia clandestină bolşevică din Basarabia la afilierea Partidului Comunist din România la Internaţionala Comunistă. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, p. 139-151. ISSN 1875-2022.

COZMA, V. DOLGHI, A. Aservirea învăţământului istoric superior din URSS intereselor politice (1944-1964). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, 2-3 (78-79), p. 207-216. ISSN 1857-2022.

DRAGNEV, D. Formarea statului medieval Ţara Moldovei. Contribuţii istoriografice . Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 2 (13), 2009, 54-58.

EŞANU, A. EŞANU, V. Considerente privind data naşterii lui Antioh Cantemir. Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 1 (12), 99-100.

EŞANU, A. EŞANU, V. Întemeierea Ţării Moldovei. Voievozi din sec. al XIV-lea (abordări şi interpretări noi). Limba Română, 2009, nr. 9-10, 166-183.

EŞANU, A. EŞANU, V. Adenda la iconografia Cantemireştilor. Un portret necunoscut al Smaragdei-Ecaterina Cantemir-Goliţâna. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2009, nr. 3, 104-110.

EŞANU, A. EŞANU, V. Obârşia şi familia lui Luca Arbure în lumina unor izvoare inedite. Revista de Istorie a Moldovei, 2009, nr. 1, 3-21.

FELEA, Alina. Câteva documente privind ispravnicii în Basarabia (1816-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 205-214. ISSN 1857-2022.

FUŞTEI, N. Contribuţia Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la dezvoltarea tiparului. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr.2-3, p. 169-178. ISSN 1857-2022.

NICOLAEV, Gh. Antrenarea colectivelor de artişti amatori din RSSM în opera de îndoctrinare politică a populaţiei (anii 60-70 ai secolului al XX-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, 152-168. ISSN 1857-2022.

POPOVSCHI, V. Declanşarea luptei pentru limba maternă şi alfabetul latin în Basarabia în anul 1917. Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 2-3, p. 115-138. ISSN 1875-2022.

POŞTARENCU, D. Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei (1816-1818). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 77-84. ISSN 1857-2022.

ŞEVCENCO, R. Relaţiile internaţionale ale RSS Moldoveneşti (1945-1955). Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2009, nr.4 (24), 40-42. ISSN 1857-209X.

ŞEVCENCO, R. Structura şi componenţa guvernului RSS Moldoveneşti (1953-1957). Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2009, nr.4 (24), 43-48, ISSN 1857-209X.

TABUNCIC, S. Contribuţii la istoria demografică a Ţării Moldovei (a doua jumătatea secolului al XIV-lea – secolul al XVII-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, p. 4-13. ISSN 1857-2022

ZABOLOTNAIA, Lilia. Iugoslavia – formula destrămării. Evoluţia schimbărilor teritorial - administrative şi social-politice (anii 90 ai sec. al XX-lea). Revista de Istorie a Moldovei. 2009, nr. 4, 144-169 ISSN: 1857-2022

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC