RomânăEnglish

Lista anuală a publicaţiilor

Reviste de categoria B:

 

CERETEU, I. Circulaţia cărţii vechi româneşti de Râmnic în Basarabia. Tyragetia TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX], 2010, nr. 2, 127-136. ISSN 1857-0240.

FELEA, Alina. Câteva date despre urmaşii lui Manuc Bey (sec. XIX–înc. sec. XX). TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX], 2010, nr. 2, 187-202. ISSN 1857-0240.

POŞTARENCU, D. Organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei în perioada ţaristă. TYRAGETIA. Serie nouă, vol.III [XVIII], 2010, nr. 2, 203-212. ISSN 1857-0240.

POŞTARENCU, D. Nobilii basarabeni Dicescu. TYRAGETIA. Serie nouă, vol. IV [XIX]. 2010, nr. 2, 25-35. ISSN 1857-0240.

 

Reviste de categoria C:

BACALOV, S. Activitatea neamului Bouleştilor în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2-3. 29-65. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 44-63; Nr. 2, p. 18-35. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor. Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională (cazul raionului Leova). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 3-4, 4-13. ISSN 1857-2022.

BULMAGA, L. Consideraţii cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947 (I). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 1, 128-146. ISSN 1857-2022.

BULMAGA, L. Consideraţii cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947 (II). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 114-138. ISSN 1857-2022.

CANDU, T. Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea: Darie Donici. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 51-59. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Organizarea activităţii diplomatice a Ţării Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea (În opera lui Dimitrie Cantemir). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 138-150. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 35-42. ISNN 1857-2022.

CIOBANU, T. Contribuţii documentare privitoare la dministraţia locală din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 70-90. ISNN 1857-2022.

COJOCARI, Elena. DELGRAD, Natalia. Delicvenţa în perioada ţaristă în Basarabia – cauze şi efecte. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, Nr. 3-4, 141-159. ISSN 1857-2022.

COJOCARU, Gh. O privire retrospectivă asupra anevoioasei despărţiri de Stalin (1956-1991). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), p. 54-60. ISSN 1857-0461.

COJOCARU, Gh. Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei – o consecinţă directă a înţelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), p. 6-16. ISSN 1857-0461.

CONSTANTINOV, V. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne (1685-1693). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 4, 157-159. ISSN 1857-0461.

CONSTANTINOV, V. Opţiuni politice, sociale şi culturale în Ţara Moldovei la începutul secolului al XVII-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 1, 20-36. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V. Ideologia politică reflectată în diplomatica actelor medievale româneşti. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, 14-25. ISSN 1857-2022.

COZMA, V. PROHIN, A. Principiile deontologiei istorice în opera lui Herodot. Studia Universitas. Seria Ştiinţe Umanistice. 2010, nr. 4 (34). ISSN 1857-209X

ENCIU, N. Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010. Nr. 4 (19), 35-46. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A. EŞANU, Valentina. Mănăstirea Voroneţ – important centru de cultură şi spiritualitate. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), p. 117-119. ISSN1857-0461.

EŞANU, A. DRAGNEV, D. JARCUŢCHI, I. PETRENCU, A. ŢĂRANU, A. NICOLAEV, Gh. COJOCARU, Gh. TAŞCĂ, M. Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 3 (18), 3-5. ISSN 1857-0461.

EŢCO, Diana. Unele aspecte si probleme ale instruirii teologice din Basarabia (a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, 174-180. ISSN 1857-2022.

EŢCO, Diana. Unele consideraţii privind înfiinţarea si activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia si a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, p. 129-141. ISSN 1857-2022.

MISCHEVCA, Vl. Tricolorul naţional. Introducere în simbolistica vexilologică. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Cultură şi Artă. 2010, nr. 2 (17), 3-14. ISSN 1857-0461.

MORARU, P. Consecinţe ale aplicării principiului „capitulării necondiţionate” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Moldoscopie. Revistă ştiinţifică trimestrială. 2010, nr. 4 (LI). 225-234. ISSN 1812-2566.

NEGRU, Elena, Formarea RASSM şi evoluţia ei social-economică. Revista de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 161-169. ISSN 1857-2022

POŞTARENCU, D. Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei (1850 – începutul secolului al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, 83-101. ISSN 1857-2022.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC