RomânăEnglish

Revista de Istorie a Moldovei


Revista de Istorie a Moldovei a fost fondată de Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 1990. ISSN 1857-2022.

Colegiul de redacţie este constituit din Gheorghe E. Cojocaru, dr.hab, conf. univ (redactor-şef), Ion Şişcanu, dr.hab., prof. univ. (redactor-şef-adjunct), Constantin Ungureanu, dr., conf. univ. (secretar responsabil), Nicolae Chicuş, dr. conf. univ., Gheorghe Cliveti, dr. prof. univ. (România), Ovidiu Cristea, dr. prof. univ. (România), Demir Dragnev, dr. hab. prof. univ., membru coresp. al AŞM, Nicolae Enciu, dr. hab. conf. univ., Academician Andrei Eşanu, dr. hab. prof. univ., Stella Ghervas, dr. prof. univ. (Franţa), Victor Işcenko, dr. conf. univ. (Rusia), Paolo MALANIMA, dr. prof. univ. (Italia), Academician Ioan-Aurel POP, dr. prof. univ. (România), Igor Şarov, dr. conf. univ., Anatol Ţăranu, dr. conf. univ., Ion Varta, dr. conf. univ.

Revista apare de patru ori pe an. Condiţiile de publicare a materialelor în revistă pot fi găsite aici.


Institutul de Istorie oferă acces liber la versiunea electronică a Revistei de Istorie a Moldovei. Prin "acces liber" la revistă, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit pe pagina web publică http://www.history.asm.md, ceea ce permite oricărui utilizator de a citi, imprima, sau partaja link-ul textelor integrale ale articolelor, sau de a le folosi pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de accesul la internet în sine. Singura constrângere asupra reproducerii și distribuției, se refera la păstrarea drepturilor de autor, rezervând autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor și dreptul de a fi recunoscut și citat în mod corespunzător.

1 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (110); 2017
2 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (109); 2017
3 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (108); 2016
4 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (107); 2016
5 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (106); 2016
6 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (105); 2016
7 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (104); 2015
8 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (103); 2015
9 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (102); 2015
10 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (101); 2015
11 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (100); 2014
12 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (99); 2014
13 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (98); 2014
14 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (97); 2014
15 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (96); 2013
16 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (95); 2013
17 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (94); 2013
18 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (93); 2013
19 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (92); 2012
20 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (91); 2012
21 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (90); 2012
22 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (89); 2012
23 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (87-88); 2011
24 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (85-86); 2011
25 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (83-84); 2010
26 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (82); 2010
27 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (81); 2010
28 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (80); 2009
29 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2-3 (78-79); 2009
30 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (77); 2009
31 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (76); 2008
32 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (75); 2008
33 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (74); 2008
34 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (73); 2008
35 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (72); 2007
36 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (71); 2007
37 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (70); 2007
38 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (69); 2007
39 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (67-68); 2006
40 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (65-66); 2006
RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC