RomânăEnglish

Revista de Istorie a Moldovei


Revista de Istorie a Moldovei a fost fondată de Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 1990. ISSN 1857-2022.

Colegiul de redacţie este constituit din Gheorghe E. Cojocaru, dr.hab, conf. univ (redactor-şef), Ion Şişcanu, dr.hab., prof. univ. (redactor-şef-adjunct), Constantin Ungureanu, dr., conf. univ. (secretar responsabil), Nicolae Chicuş, dr. conf. univ., Gheorghe Cliveti, dr. prof. univ. (România), Ovidiu Cristea, dr. prof. univ. (România), Demir Dragnev, dr. hab. prof. univ., membru coresp. al AŞM, Nicolae Enciu, dr. hab. conf. univ., Academician Andrei Eşanu, dr. hab. prof. univ., Stella Ghervas, dr. prof. univ. (Franţa), Victor Işcenko, dr. conf. univ. (Rusia), Paolo MALANIMA, dr. prof. univ. (Italia), Academician Ioan-Aurel POP, dr. prof. univ. (România), Igor Şarov, dr. conf. univ., Anatol Ţăranu, dr. conf. univ., Ion Varta, dr. conf. univ.

Revista apare de patru ori pe an. Condiţiile de publicare a materialelor în revistă pot fi găsite aici.


Institutul de Istorie oferă acces liber la versiunea electronică a Revistei de Istorie a Moldovei. Prin "acces liber" la revistă, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit pe pagina web publică http://www.history.asm.md, ceea ce permite oricărui utilizator de a citi, imprima, sau partaja link-ul textelor integrale ale articolelor, sau de a le folosi pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de accesul la internet în sine. Singura constrângere asupra reproducerii și distribuției, se refera la păstrarea drepturilor de autor, rezervând autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor și dreptul de a fi recunoscut și citat în mod corespunzător.

1 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (123-124); 2020
2 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (121-122); 2020
3 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (119-120); 2019
4 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (117-118); 2019
5 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (116); 2018
6 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (115); 2018
7 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (114); 2018
8 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (113); 2018
9 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (112); 2017
10 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (111); 2017
11 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (110); 2017
12 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (109); 2017
13 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (108); 2016
14 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (107); 2016
15 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (106); 2016
16 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (105); 2016
17 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (104); 2015
18 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (103); 2015
19 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (102); 2015
20 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (101); 2015
21 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (100); 2014
22 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (99); 2014
23 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (98); 2014
24 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (97); 2014
25 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (96); 2013
26 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (95); 2013
27 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (94); 2013
28 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (93); 2013
29 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (92); 2012
30 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (91); 2012
31 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (90); 2012
32 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (89); 2012
33 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (87-88); 2011
34 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (85-86); 2011
35 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (83-84); 2010
36 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (82); 2010
37 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (81); 2010
38 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (80); 2009
39 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2-3 (78-79); 2009
40 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (77); 2009
41 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (76); 2008
42 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (75); 2008
43 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (74); 2008
44 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (73); 2008
45 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (72); 2007
46 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (71); 2007
47 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (70); 2007
48 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (69); 2007
49 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (67-68); 2006
50 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (65-66); 2006
RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC