RomânăEnglish

Instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427, din 10 iunie 2011, Ziua Profesională a Istoricului este consemnată anual, în ziua de 18 iunie, în semn de prețuire a aportului istoricilor la promovarea adevărului istoric și a valorilor democratice.

Așa cum s-a menționat în anul instituirii sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, evenimentul este important pentru fiecare om în parte, pentru școală, pentru întreaga societate, dat fiind că fără o bună cunoaștere a istoriei, nu te poți produce cu succes nici în viață, și nici în domeniul de activitate profesională. Contribuind în mod esențial la crearea „substanței identitare”, istoria formează caractere, spirit civic și patriotic.

Începând din 2011, Institutul de Istorie, în comun cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova, cu Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat a Moldovei, Facultatea de Istorie și Etnopedagogie a Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău, în prezența reprezentanților Guvernului, a profesorilor de istorie din instituțiile de învățământ și a oamenilor de cultură din Republica Moldova, organizează anual solemnități de recunoaștere și apreciere publică a contribuției breslei istoricilor la procesul de revenire la valorile autentice naționale și general-umane, a eforturilor pentru promovarea adevărului și a valorilor democratice.

Din nefericire, la dificultățile anului curent legate de organizarea nereușită a concursului de proiecte pe anii 2020-2023 de către ANCD, s-au suprapus și cele ale pandemiei de coronavirus, care a afectat, practic, toate continentele lumii, reprezentând o criză globală de sănătate definitorie pentru timpurile noastre și una din cele mai mari provocări de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest context, fiecare țară depune eforturi susținute pentru a se recupera în vederea menținerii și consolidării modelului democratic european de organizare a societății.

Un rol important în soluționarea acestor probleme revine științei istorice, care, prin metodele specifice cu care operează, are posibilitatea de a adresa întrebări trecutului, prin care, analizând și sintetizând experiența acumulată în cadrul etapelor istorice anterioare, să ofere repere sigure pentru înțelegerea rădăcinilor și naturii problemelor cu care se confruntă societatea, precum și pentru oferirea reperelor necesare soluționării crizei actuale multiaspectuale.

Cu prilejul Zilei Profesionale a Istoricului, administrația Institutului de Istorie adresează calde și sincere felicitări slujitorilor zeiței Clio, cărora le revine și astăzi, la fel ca în trecut, o misiune pe cât de grea, pe atât de nobilă și de responsabilă, având datoria de a spune mereu adevărul.

Vă dorim să fiți sănătoși, perseverenți și inspirați în creație, având în vedere faptul că societatea noastră are în continuare nevoie de o istorie documentată și argumentată, istoria rămânând, în ciuda tuturor vitregiilor vremurilor, o forță edificatoare a lumii contemporane.

La Mulţi Ani !

Administrația Institutului de Istorie


RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC